Hvordan oppnå hyttedrømmen

Når vi er enige om hyttemodell med alle valgfrie løsninger og pris, gjennomfører vi hele byggeprosessen og overleverer ferdig hytte med nøkkelen i døra.

Vi følger lover og regelverk og benytter kontrakt etter Norsk Standard. Vi stiller økonomisk garanti for eventuelle feil og mangler i fem år etter overtakelse.

Det er ofte lurt å se litt på hva andre allerede har bygget, det er ikke alltid nødvendig å finne opp hjulet på nytt. Men de aller fleste ønsker sine personlige tilpasninger til løsninger som allerede finnes.

Plate på mark støpes i betong, med rør og kabler i tråd med planløsningen slik at disse blir plassert riktig.

Vi benytter gode og solide materialer som standard for gulv, veggpanel og himling (tak). Vi kan også her levere valg etter dine spesielle ønsker. Dører og vinduer skal passe til hyttene, og det er mulig å gjøre valg i forhold til utseende og farger.

For løsninger på kjøkken, bad og annen innredning kan vi levere akkurat de løsninger som du ønsker. Det er flere gode og rimelige løsninger som dekker behovet for de fleste.

For alt av elektrisk arbeid, våtrom og rør, peis og pipe, fliser og lignende er det fullt mulig å få det slik du ønsker. Vi vil sette dere i kontakt med våre samarbeidspartnere for å oppnå dette.

Vi tar oss av byggesøknad og koordinering av alt arbeid mellom de ulike entreprenørene og håndverkerne. Det er viktig for gjennomføring at dette glir greit uten ekstra kostnader og tap av framdrift.

Egeninnsats

Du er kanskje den nevenyttige personen? Vi er villig til å diskutere løsninger hvor du selv kan gjøre egeninnsats på hyttedrømmen.

Hyttefeltet består av kun 10 tomter. Vi er opptatt av å utvikle et hyttefelt med egenart i form av lik byggestil og form. Du må derfor minimum kjøpe en stavlafthytte / laftehytte sammen med tomt av Gjønnessetra Hyttefelt AS. Vi sørger for byggesøknader og ansvarsretter. Så snart valg av hytte er gjort avtaler vi en fast pris på vår leveranse med en forutsatt ferdigstillingsdato. Byggelån kan etableres og besørges av Gjønnessetra Hyttefelt AS.

Men utover det kan du selv innhente priser og gjøre avtaler for graving, betong/støpearbeider, elektrikerarbeider, rørleggerarbeider, innvendige innredningsarbeider med kjøkken, flis samt pipe og ovn. De arbeider som underlegges krav om ansvarsretter må de valgte entreprenører sørge for å fremlegge dette overfor vår ansvarlige søker i byggeprosjektet.

Innvendige innredningsarbeider, flis og malerarbeider samt legging av torv på tak kan du utføre selv uten krav om noen dokumentasjon.