Om oss

Gjønnessetra Hyttefelt AS er et lokalt firma i Orkland kommune som har et ferdig regulert tomtefelt ved Våvatnet i Orkland kommune med 10 tomter. Det er opparbeidet infrastruktur i form av vei, vann og kloakk, strøm samt fiber inn til hver tomt. Dette ble ferdigstilt høsten 2019.

Vi har siden da vurdert ulike varianter av byggemetoder og hytteprodusenter i inn og utland. Alternativene har i grove trekk vært reisverkshytter i tradisjonell og moderne stil, stavlafthytter og laftehytter.

Stavlaft og laft koster mer, men vi mener det finnes kjøpere og brukere som setter pris på godt håndtverk og tradisjonelle byggemetoder. Stavlafthytte koster mindre enn en laftehytte og vi tror derfor at stavlaft vil bli mest populært.
Ved stavlaft som byggemetode laftes horisontal bunnsvill og toppsvinn nøyaktig sammen som ei ramme med vertikale stolper i hvert hjørne. Deretter blir det reist en vanlig reisverkskonstruksjon mellom denne ramma.

Det er mulig å kombinere konstruksjonene laft og stavlaft. Mange velger stavlaft i første etasje og laft i andre etasje. Med kun en etasje på hytta bygges det gjerne med laft/tømmer i gavlveggene over første etasje.

For å vise kvaliteten på hyttene bygger vi nå en stavlafthytte på den første tomten slik at det blir mulig å se håndtverksarbeidene. Oppstart med grunnarbeider på den første tomta skjer nå i juni / juli 2020. Videre er det solgt en stavlafthytte til med oppstart i august 2020.

Vi har gjort avtale med et firma fra Latvia som heter Ecolaft . Vi har besøkt de to fabrikkene hvor de produserer hyttene og har gode referanser for de hyttene som allerede er bygd i Norge. Eier og daglig leder Ivars Riekstins har bygget i Norge siden 2004 og har mange referanseprosjekter å vise til. De følger «Bransjenorm for laftebygg, dokument KNL-002» og «Byggteknisk forskrift (TEK 17)».

Gjønnessetra Hyttefelt AS vil være selger av hyttene og stå ansvarlig overfor kjøper ved eventuelle reklamasjoner i henhold til enten Bustadoppføringsloven eller Avhendingsloven.

Vi har allsidig bakgrunn fra byggebransjen med bygge- og prosjektledelse. Vi ønsker å benytte lokale samarbeidspartnere i arbeidene med grunn, betong, elektriker og rørarbeider, samt leveranser av innredninger til kjøkken og bad.

Virker dette interessant? I så fall ber vi om at du tar kontakt slik at vi kan diskutere ulike løsninger for å realisere en ny stavlafthytte for deg.

Ring Morten på 915 10 348 eller Per på 908 71 796.